image

Vår kundportal

Hjärtat för hantering av dina Premium SMS-tjänster som kund hos Cellsynt är vår webb-baserade kundportal. Där administrerar du och beställer nya tjänster, hämtar dokument, sköter utbetalningar, ser driftstatus och hanterar tekniska inställningar.

Nedan presenteras ett urval av funktioner du får tillgång till i vår kundportal:

 • Söka bland alla transaktioner i realtid och se grundläggande information om varje transaktion såsom tid, innehåll, debitering samt transaktionsstatus med tekniska detaljer för felsökning.
 • Exportera alla transaktioner för integration eller analys i annat system.
 • Statistik i realtid över antal transaktioner och intäkter per dag och månad.
 • Beställa nya tjänster direkt eller ytterligare nyckelord på delade kortkoder.
 • Systemstatus. På första sidan blir du alltid informerad om det skulle föreligga några kända driftstörningar och vad det innebär för dig som kund.
 • Läsa dokumentation för tjänster, information om marknader, hämta hem regelverk, teknisk dokumentation – allt samlat på ett och samma ställe.
 • Redigera företagsinformation för att enkelt hålla uppdaterade kontaktuppgifter till ditt företag så rätt information alltid når rätt person. Möjlighet finns att uppdatera adress, ansvariga kontaktpersoner för teknik och administrativa funktioner i ditt företag, kontaktpreferenser för olika typer av kommunikation (brev eller e-post), supportinformation kring er tjänst för konsumenter som har frågor samt finansiella detaljer såsom bankkontonummer för utbetalningar.
 • Tekniska inställningar för integration som ändras i realtid.
 • Ställa in rättigheter för att kunna ge anställda olika tillgång. Exempelvis:
  • Supportpersonal kan ges enbart tillgång till att söka på mobilnummer för att hantera frågor från konsumenter
  • Tekniker kan ges tillgång att endast få konfigurera tekniska inställningar, göra felsökning bland transaktioner och administrera uppsättningar av nya tjänster.
 • Säkerhet kan förutom med rättighetsinställningar även kontrolleras genom att begränsa tillgång att endast kunna logga in från specifika IP-adresser eller subnät.
 • Utbetalningshantering. En sida med utbetalningsstatus samlad för alla tjänster ger en väldigt tydlig översikt över vilka operatörer och månader som du haft transaktioner i samt om dessa fakturerats och blivit utbetalda.

Klicka på bilderna nedan för att få en snabb presentation av gränssnittet

Sök SMS Statistik Profiler Konto
image
Premium SMS

Låt era kunder betala med SMS
för tjänster via sitt kontantkort eller sin mobilfaktura

Tillbaka till toppen