Premium SMS detaljerat

image

Tillgängliga tariffer

Tariff är benämningen på en prisnivå, det vill säga det pris som en slutkonsument debiteras, t.ex. 10 kronor. För Premium SMS finns ofta fördefinierade tariffer som kan debiteras, olikt vissa andra betalningslösningar såsom kontokort där du fritt kan ställa hur mycket du vill debitera.

Utbetalningar

Premium SMS-transaktioner redovisas och utbetalas månadsvis i efterskott i enlighet med vår prislista.

image

Kortnummer

Ett kortnummer (även kallat kortkod) är det nummer dit beställnings-SMS skickas, t.ex. 72456 i Sverige. Ett kortnummer måste sättas upp individuellt hos varje operatör. Normalt sätts samma kortnummer upp hos alla operatörer i ett land så att samma nummer kan marknadsföras ut mot alla konsumenter.

Delade kortnummer och nyckelord

Då det kan vara väldigt kostsamt att sätta upp ett eget kortnummer hos alla operatörer i ett land delas ofta kortnummer av flera kunder. För att särskilja mellan olika tjänster på samma kortnummer används nyckelord (även kallat keyword eller prefix) vilket är det första ordet i det inskickade SMSet. På så sätt kan en kund ha en tjänst som beställs genom att skicka ordet RINGSIGNAL och en annan med ordet MEDLEM - på samma kortnummer.

image

Regelverk

Förutom nationella lagar har varje operatör och ofta ett eller flera organ i respektive land regler för vilka typer av innehåll som är tillåtet att ta betalt för, etiska regler, krav på marknadsföring etc. I Sverige finns Stiftelsen Etiska Rådet för Betalteletjänster vars Etiska Regler måste följas och återfinns på www.etiskaradet.se. Det finns även en branschorganisation vid namn MORGAN (www.morganforum.com) som tagit fram ett regelverk vilket alla svenska operatörer kräver ska efterföljas.


image

Gå vidare

image
Premium SMS

Låt era kunder betala med SMS
för tjänster via sitt kontantkort eller sin mobilfaktura

Tillbaka till toppen