image

Vad är SMS?

Gå till navigation

SMS (Short Message Service) är ett kommunikationsprotokoll som möjliggör skickande av textmeddelanden mellan mobiltelefoner. Tekniken började att diskuteras som en möjlig tjänst så tidigt som 1985, men det första SMSet som innehöll texten "Merry Christmas" skickades inte förrän 1992 av Neil Papworth i Vodafones nät i Storbritannien. Sedan dess har användandet av tekniken vuxit explosionsartat världen över och SMS har kommit att bli en viktig kommunikationskanal i många hänseenden.

Ett SMS kan innehålla upp till 160 tecken (140 byte), men möjlighet finns att länka samman flera SMS för att skicka längre budskap.

image

Användningsområden för SMS

Det som SMS kanske främst associeras med är person-till-person kommunikation. Men SMS används även för kommunikation från och till allt från vanliga mobiltelefoner, olika former av övervakning och strömreglage till industriella maskiner och utrustning. Tillämpningarna är alltifrån marknadsföring, information, påminnelser och nyttotjänster till larm, autentiseringssystem och andra affärskritiska tillämpningar.

Då det i grund och botten handlar om en enkel, effektiv kommunikationskanal med väldigt stor räckvidd finns det egentligen ett obegränsat antal användningsområden.

image

Fördelar med SMS


  • Mobilt. Meddelanden kan skickas och tas emot överallt där mobiltäckning finns (även via vissa fasta- och satellittelefoner).
  • Allmän förekomst. I princip alla mobiltelefoner stödjer idag SMS utan någon speciell förinställning.
  • Enkelhet. Det finns ingen specifik "SMS-adress" att ta reda på för att kunna skicka meddelanden som med t.ex. e-post, enda som behövs är telefonnumret vilket oftast redan finns till hand.
  • Effektivt. Den inbyggda begränsningen på antal tecken du kan skicka tillsammans med en kostnadsmodell där du betalar per skickat meddelande leder till naturligt korta, koncisa och effektiva budskap.
  • På mottagarens villkor. Ett SMS kan läsas och eventuellt besvaras när det passar mottagaren bäst då det ligger och väntar i telefonen när det väl är mottaget.
  • Diskret. Fungerar ofta i sammanhang där prata i telefon är olämpligt, t.ex. på möte, biograf eller vid dålig mottagning.

Vi har vad som behövs för att komma igång

Vi tillhandahåller en teknisk plattform och verktygen som behövs för att realisera alla typer av SMS-tjänster. Från webbgränssnitt att hantera sina utskick från till tekniska gränssnitt för att integrera i applikationer och system.

  • Vi stödjer alla meddelandetyper. T.ex. vanliga textmeddelanden, Unicode, binära SMS med UDH och data, SMS till port (specifiera port för SMS till J2ME-applikationer), vCard, WAP push etc.
  • Du har möjlighet att fritt ställa avsändare på antingen internationellt format (+46720555666), som kortnummer (0720555666 eller 72456) eller som en text (max 11 tecken, t.ex. ”Cellsynt”).
  • Leveransrapporter finns alltid tillgängliga i vårt webbgränssnitt och kan även fås levererade för integration via tekniskt API.
image
SMS

Kom igång med SMS-kommunikation
och upplev fördelarna redan idag. Snabbt, enkelt, effektivt!

Tillbaka till toppen